Actief steen, papier, schaar

Dit spel is een actieve variant op het welbekende steen, papier, schaar en is erg geschikt om even wat stoom af te blazen. De groep wordt voor dit spel in tweeën gedeeld. Je hebt een speelveld nodig waarop genoeg ruimte is om met heel de groep te rennen.

De groepen spreken elk een teken af. Dan komen de groepen recht tegenover elkaar staan op de middellijn van het veld. Iedereen roept “STEEN, PAPIER, SCHAAR” en laat het afgesproken teken zien. Het verliezende team moet zo snel mogelijk naar de achterlijn van het eigen vak rennen. De opdracht voor het winnende team is zo veel mogelijk deelnemers van het verliezende team af te tikken voor ze hun achterlijn hebben bereikt.

De puntentelling kun je op verschillende manieren invullen. Zo kun je ervoor kiezen om het winnende team punten toe te kennen per afgetikte deelnemer, of je kunt deelnemers die afgetikt zijn naar de tegenpartij laten gaan.

Voor de volledigheid nog even de spelregels voor steen, papier, schaar:

  • Steen wint van schaar (steen maakt schaar bot).
  • Papier wint van steen (papier pakt steen in).
  • Schaar wint van papier (schaar verknipt papier).
  • Bij gelijke tekens is er geen winnaar. Om dit op te vangen kun je afspreken dat de groepen bij aanvang een reserveteken afspreken, wat van kracht wordt bij gelijkspel.