Een snelle oefening om even de gedachten te verzetten. Laat je team plaatsnemen achter een (denkbeeldige) lijn. Op jouw teken laat je ze in stilte aftellen van 60